Nederlandse Vereniging van Aero-Philatelisten

‘De Vliegende Hollander’

 

                                        


Een hobby voor iedereen!

Bent u geïnteresseerd in het verzamelen van brieven die met speciale of eerste vluchten vervoerd zijn, of in de geschiedenis van de luchtpost in het algemeen (aerofilatelie)?

Zoekt u luchtpostbrieven, luchtpostzegels of Cinderella's met betrekking tot luchtvaart?

 

De Vliegende Hollander’ is dé vereniging voor verzamelaars van luchtpoststukken al dan niet in combinatie met speciale afstempelingen, logo's, semi officiële postzegels, postale documenten, foto's etc.

Opgericht op 1 januar1 1936 is het de oudste Nederlandse vereniging op het gebied van luchtpost. De Vliegende Hollander is medeoprichter van de FISA, de internationale organisatie voor aerofilatelistische verenigingen en lid van de KNBF, de Kon. Nederlandse Bond van Filatelistische Verenigingen.


 ‘De Vliegende Hollander’ ondersteunt de interesses van luchtpostverzamelaars door activiteiten zoals:


Wat is aerofilatelie?

Allereerst is het een hobby – plezierig, interessant en leerzaam.
Aerofilatelie is een onderdeel van filatelie. Aerofilatelisten verzamelen brieven, kaarten etc., welke door de posterijen door de lucht vervoerd zijn, meestal door vliegtuigen maar ook door ballonnen of luchtschepen (zeppelins). Het verzamelen van luchtpostzegels kan ook onderdeel uitmaken van de verzameling. Een goed opgezette verzameling kan een goed overzicht geven van de ontwikkeling van bepaalde aspecten van de luchtpost.
Veel aerofilatelisten specialiseren zich in een bepaald onderwerp: bepaalde routes, vluchten of luchtvaartmaatschappijen, zeppelin post, post uit de pioniersdagen, of - juist het tegendeel - luchtpost van tegenwoordig.   
 

In onze catalogus kunt u vinden wat de officiële definitie is en wat wij verstaan onder aerofilatelie. Welk onderwerp u ook verzamelt, u zult zien dat de ontwikkeling van uw hobby erg interessant en leuk is. Onze vereniging, met zo'n 200 leden, kan u op alle relevante gebieden adviseren en assisteren bij het opzetten van een luchtpostverzameling. Het verzamelen van luchtpost is een internationale gebeurtenis en veel van onze leden komen uit het buitenland. Wij kunnen u dan ook helpen met contacten te leggen in het buitenland, bijvoorbeeld in de vorm van correspondentie en het deelnemen aan tentoonstellingen.

Lidmaatschap

Om lid van de vereniging te worden kunt u een email met daarin uw naam, geboortedatum en adresgegevens sturen aan onze ledenadministratie (Hans Dekker), emailadres vliegendehollanderleden@gmail.com . Als onderwerp vermelden: AANMELDING NIEUW LID.

De contributie bedraagt € 25,00 per kalenderjaar (buiten Nederland € 30,00 per jaar). Betaling van de contributie dient te geschieden op rekening NL57 INGB 0000 5145 49 ten name van 'Penningmeester De Vliegende Hollander' te Huizen. Als lid heeft men toegang tot alle bijeenkomsten en mag men deelnemen aan de verenigingsveilingen, Nieuwtjesdienst  en de Rondzendingen. Alle leden ontvangen 4x per jaar de 'De Aero-Philatelist".  

Ons verenigingsblad ‘De Aero-Philatelist’

Het verenigingsblad wordt viermaal per jaar uitgegeven. Het bevat artikelen over luchtvaart en luchtpost, informatie over nieuwe vluchten waarbij post vervoerd wordt, veilingen (lidmaatschap verplicht), de (regionale) bijeenkomsten van de vereniging en veel meer. Ook wordt u uitgenodigd om zelf artikelen in te sturen, zodat u de overige leden kan vertellen over uw deelgebied. Het blad maakt onderdeel uit van het lidmaatschap en verschijnt op A4-formaat in full-color kleurendruk.

    

 

 

Nationale en regionale bijeenkomsten

De Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden medio april / mei. Dit is een formele bijeenkomst met agenda, een lunch voor leden en hun partners en een grote veiling. Een hoogtepunt ieder jaar is de Dag van de Aerofilatelie. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de herfst (oktober / november).  Tijdens deze dag wordt een grote tentoonstelling georganiseerd en wordt een veiling gehouden. Tevens zijn handelaren met specifieke luchtpost aanwezig.

De vereniging houdt 3 x per jaar haar bijeenkomsten te Kudelstaart. Ieder lid van de vereniging kan deze bijeenkomsten bijwonen. Tijdens de bijeenkomsten worden regelmatig lezingen gehouden over luchtvaart en luchtpost en de dag wordt afgesloten met een veiling. Meer informatie over de bijeenkomsten kunt u vinden in ons blad en verder op deze website onder de knop 'Agenda'.

Veilingen

Zoals hiervoor vermeld zijn er jaarlijks algemene veilingen, te weten tijdens de ALV en op de Dag van de Aerofilatelie. Daarnaast worden jaarlijks schriftelijke veilingen opgezet, waarvan de kavellijsten, evenals dat voor de algemene veilingen het geval is, in ons blad of op deze website worden gepubliceerd.  Indien u niet in staat bent om de veilingen bij te wonen kunt u altijd schriftelijk (of per email) bieden. Om te kunnen bieden dient u wel lid van de vereniging te zijn. De kavellijst voor een regionale veiling als onderdeel van een regionale bijeenkomst wordt u per e-mail of op verzoek per post toegestuurd.

De luchtpostcatalogus

Op 31 maart 2012 heeft onze nieuwe, uitgebreidere, volledig herziene, in kleurendruk uitgevoerde, op ongeveer A5 formaat met 688 pagina's (!) gedrukte luchtpostcatalogus-2012 het licht gezien. Deze uitgave bevat hoofdstukken over speciale en bijzondere luchtpost in-van-naar Nederland, in-van-naar Nederlands Oost Indië en Nederlands Nieuw Guinea, in-van-naar Nederlandse Antillen en Suriname. Daarnaast zijn er aparte hoofdstukken voor noodluchtpost (ijs- en sneeuwpost), zeppelinpost, katapultpost, ongeluksvluchten, helikopterpost, ballonpost, raketpost en speciale enveloppen van de Dag van de Aerofilatelie. Indien bekend worden bij de postvluchten de gegevens van luchtvaartmaatschappij, vliegtuig, gezagvoerder en het waarom van de speciale of bijzondere vlucht vermeld.

Ook de periode van diverse pogingen om echt te vliegen zonder dat er van postvervoer sprake was, komt in twee nieuwe z.g. 'voorloper' hoofdstukken (voor vliegtuigen en ballonnen) uitgebreid aan de orde.


 

    

 

 

De prijs van de catalogus bedraagt € 25,00 exclusief  € 5,00 verzendkosten (porto voor brievenbuspakje metTrack&Trace service binnen Nederland plus een deel van de verpakkingskosten) en kan door eenieder binnen Nederland besteld worden door overmaking  van het totaalbedrag van € 30,00 op  rekening NL50 INGB 0000 1463 66 t.n.v. ‘Stichting Tentoonstelling De Vliegende Hollander’ onder vermelding van 'Catalogus-2012'.

For purchase orders from outside of The Netherlands: pls. push botton 'NIEUWS'.

 

Publicaties

- "Luchtvaart en luchtpost encyclopedie", vol 1 (1909 t/m 1935), door Hans en Hennie TSchroots (€ 27,50)

 "Luchtvaart en luchtpost encyclopedie", vol 2 (1936 t/m 1945), door Hans en Hennie TSchroots ( 55,00)  

   Prijs voor deze twee boeken samen in één koop: € 75,00. 
   Verzendkosten/S&H: Nederland € 10,00; Europa EEG € 20,00; Europa overig € 27,00; Wereld € 35,00
Deze twee boeken zijn per email te bestellen bij de auteurs: tschroots1@zonnet.nl 
                                                       -------------------------------------------
 
De volgende boeken kunt u bestellen via email: info@de-vliegende-hollander.com
-  Jubileumnummer "De Aero-Philatelist" ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging. 95 pagina's met 22 interessante artikelen en foto's.
    Prijs € 15,00 excl.  € 4,10 porto binnenland
-  "Luchtpostverbindingen vanuit Nederland met de Unie van Zuid Afrika / Republiek Zuid Afrika 1938-1989" , door Leo Crandel. 
    Prijs € 10,00 excl. € 4,10 porto binnenland 
- 
"De Indiëlijn van de KLM herboren 1945-1950", door Hans Aitink (zie ook de rubriek "Nieuws").
    Prijs € 35,00 excl. € 4,10 porto binnenland
-  "Luchtpost, een boeiende geschiedenis" , door Jan Hintzen (Uitgave dec. 2008).
    Prijs € 10,00 excl. € 4,10 porto binnenland

Tarieven voor verzending naar het buitenland: op aanvraag via w.vanderhelm@kpnmail.nl